A MÉT TAGFELVÉTEL FELTÉTELEI ÉS KRITÉRIUMAI

 

A Magyar Élettani Társaság alapszabálya értelmében a Társaság rendes tagja lehet állampolgárságától és lakhelyétől függetlenül az élettani tudományok minden olyan művelője, aki az e téren kifejtett önálló tudományos munkásságát bizonyítani tudja, és a Társaság két tagjának ajánlásával felvételét kéri. Tagfelvételi kérelem bármikor beadható. Mivel az Alapszabály értelmében az új rendes tagok felvétele a Közgyűlés hatásköre, a kérelmet célszerű a soronkövetkező Közgyűlést megelőzően benyújtani (a Közgyűlésre általában a Vándorgyűlés ideje alatt kerül sor).

A tagfelvétel kritériumai:

n Legalább egy elsőszerzős MÉT előadás (poszter) a Vándorgyűlésen vagy valamely MÉT Szakosztály önálló rendezvényén;

n Ph. D. fokozat vagy

Ph. D. fokozattal nem rendelkező jelentkezők esetében legalább egy lektorált kiadványban (könyv, folyóirat) nyomtatásban megjelent tudományos közlemény (cikk, könyvrészlet).

 

 

A tagfelvételi kérelmeket 2016. április 30-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Dr. Pintér Erika, a MÉT jegyzője

PTE-ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,

7624 Pécs, Szigeti u. 12. (e-mail: erika.pinter@aok.pte.hu)